Realizacja zaleceń pokontrolnych

REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

Oferujemy Państwu pomoc w dostosowaniu waszych obiektów
do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonujemy zalecenia pokontrolne straży pożarnej, m.in. w zakresie:

  • doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic);
  • doboru i rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych i ochrony ppoż.;
  • opracowania audytów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • opracowania oceny zagrożenia wybuchem,
  • opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • wykonania planów ewakuacji,
  • itp.