Szkolenia przeciwpożarowe

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE

 Obowiązek szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynika bezpośrednio z art. 4, ust. 1 pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wszyscy pracownicy w firmie powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także znać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów w których pracują.Możliwe jest rozszerzenie szkolenia o praktyczne sposoby gaszenia ognia w zarodku przy pomocy gaśnic, próbną ewakuację itp.

 Tematyka szkolenia (do uzgodnienia):

  • podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • prawa i obowiązki pracowników, podział zadań;
  • sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe w zakładzie pracy;
  • alarmowanie służb ratowniczych; zasady postępowania podczas pożaru; praktyczne aspekty ewakuacji;

Forma szkolenia (do uzgodnienia):

  • wykład w formie ciekawej prezentacji multimedialnej;
  • praktyczne gaszenie ognia gaśnicami;
  • praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne.