Uzgadnianie projektów

  • Post category:PPOŻ

UZGADNIANIE PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  Specpoż – Usługi BHP i PPOŻ. oferuje uzgadnianie projektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych w zakresie i w trybie zgodnym z wymaganiami określonymi w…

Czytaj dalejUzgadnianie projektów

Szkolenia przeciwpożarowe

  • Post category:PPOŻ

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE  Obowiązek szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynika bezpośrednio z art. 4, ust. 1 pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wszyscy pracownicy w firmie powinni zostać przeszkoleni z…

Czytaj dalejSzkolenia przeciwpożarowe

Realizacja zaleceń pokontrolnych

  • Post category:PPOŻ

REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH Oferujemy Państwu pomoc w dostosowaniu waszych obiektówdo aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy zalecenia pokontrolne straży pożarnej, m.in. w zakresie: doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic); doboru…

Czytaj dalejRealizacja zaleceń pokontrolnych

Ocena ryzyka zawodowego

  • Post category:BHP

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Ocena ryzyka zawodowego jest to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną praca, powodujących straty, a w szczególności narażenie pracownika na zagrożenia związane z utratą zdrowia…

Czytaj dalejOcena ryzyka zawodowego

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania