Dokumentacja powypadkowa

 • Post category:BHP

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Do dokumentacji powypadkowej zalicza się następujące dokumenty:

 • protokół powypadkowy,
 • statystyczną kartę wypadku przy pracy,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • kartę wypadku.

Przy wypadku obowiązkiem pracodawcy jest:

 • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • zbadanie przyczyn oraz okoliczności wypadku,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
 • przekazanie dokumentacji do ZUS.

Firma Specpoż oferuje kompleksową usługę w zakresie opracowywania dokumentacji powypadkowej polegającą m.in. na:

 • powołaniu zespołu powypadkowego,
 • sporządzeniu protokołu powypadkowego lub karty wypadku przy pracy,
 • dokumentacji miejsca zdarzenia,
 • zebraniu wyjaśnień od poszkodowanego i świadków,
 • zebraniu dokumentacji medycznej,
 • ewentualnym opracowaniu zarządzenia powypadkowego,
 • założeniu rejestru wypadków przy pracy,
 • przygotowaniu i przekazaniu dokumentacji do ubezpieczyciela.