Ocena ryzyka zawodowego

  • Post category:BHP

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Ocena ryzyka zawodowego jest to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną praca, powodujących straty, a w szczególności narażenie pracownika na zagrożenia związane z utratą zdrowia…

Czytaj dalejOcena ryzyka zawodowego

Dokumentacja powypadkowa

  • Post category:BHP

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA Do dokumentacji powypadkowej zalicza się następujące dokumenty: protokół powypadkowy, statystyczną kartę wypadku przy pracy, rejestr wypadków przy pracy, kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, kartę…

Czytaj dalejDokumentacja powypadkowa

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania