Ocena ryzyka zawodowego

  • Post category:BHP

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego jest to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną praca, powodujących straty, a w szczególności narażenie pracownika na zagrożenia związane z utratą zdrowia lub życia.

Zgodnie z Kodeksem Pracy jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest ocena, udokumentowanie i zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Dlatego też obecności tego dokumentu ściśle wymaga Państwowa Inspekcja Pracy.

Oferta firmy Specpoż:

  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w Państwa firmie;
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
  • aktualizacji istniejącej oceny ryzyka zawodowego.